• -

Projekt "Metoda na kryzys" realizowany przez Lechaa Consulting Sp. z o. o. w ramach Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Opolu

LECHAA CONSULTING sp. z o.o. | Wszystkie projekty w woj. opolskim